Vårmöte 2022-04-19

| 27 april 2022

SKPF avd 25 Vårmöte med information och Bingo.

SKPF höll sitt traditionella vårmöte den 19 april på Hemgården.

Ordförande Karl-Erik Oredsson hälsade ett 50-tal medlemmar välkomna till vårmötet.

Vår sekreterare Tommy Åkesson förde mötesprotokollet.

Dagordningen godkändes.

Kassören Leila Jönsson redogjorde för avd 25 ekonomi. Rapporten godkändes.

Medlemmarna fick information om avdelningens kommande aktiviteter och att SKPF är med på Seniormässan i Malmö den 26-28 april.

Efter mötesförhandlingarna var det Anders Johansson från Folksam som informerade om SKPF medlemsförsäkringar i Folksam. Denna information var mycket givande.

Avdelningen bjud på fika och därefter var det Bingo med ledning av Sven Johansson

 

Efter avslutat bingo tackade styrelsen alla som hjälpt till under eftermiddag och önskade alla en fortsatt skön vår.