Bedrägerier

december 2020

Bedrägerier pågår mot äldre och Förbundet och Polisen vill sprida information om att det gäller att vara försiktig och anmäla om man råkar få sådana kontakter. Till

SKPFs distrikt och avdelningar
Förbundsstyrelsen
Information om bedrägeriförsök mot medlemmar i SKPF
Vi har på Facebook och även hemsidan (se bifogad bild) lagt ut info om den knapphändiga information som förbundet har fått att personer ringer runt till medlemmar och ber om donationer.
Polisanmälan har gjorts. Polisen har upprättat en grundanmälan med ärendenummer 5000-K1533089-20. Om ni får frågor om detta så kan det vara bra om, i de fall enskilda gör anmälningar, det finns en hänvisning till den anmälan med ovanstående ärendenummer.
Polisen understryker att det är viktigt att vi om möjligt kan förmå drabbade medlemmar att anmäla och gärna ge väldigt konkreta uppgifter, i den mån de finns. Hur har man bett att pengar ska skickas/Swishas? Blir man ombedd att använda bank-ID för legitimering? Och hur ser vår kunskap om det här ut i förbundet? Har vi konkreta uppgifter och kännedom att medlemmar har betalat?
OBS att inte bara större belopp utan även mindre är viktig att anmäla. (”många bäckar små” för bedragaren men kanske ”för smått att polisanmäla” för den enskilde).
Vi kommer att fortsätta informera om detta, bland annat i det månadscirkulär som går ut på fredag.
Vid frågor om detta, lämna gärna mig som kontakt, e-post [email protected] alternativt mobil: 070-914 14 91
Bästa hälsningar
SKPF Pensionärerna
Peter Andersson
Kanslichef
Mobil: 072-088 17 01
alt: 070-914 14 91
E-post: [email protected]

SKPF Pensionärerna har nytt växelnummer från december 2020: 010-222 81 00
Växeln är öppen måndag till torsdag 9-12 och 13-15 samt fredag 9-12.