Inför våren 2021

december 2020

Osäkerhet råder beträffande arrangemang under våren 2021

Kommande arrangemang under våren 2021 är inställda tillsvidare.
Styrelsen hoppas att det blir möjligt att ordna någon trivselträff under våren. Medlemsfolder för 2021 kommer inte att skickas ut förrän verksamheten kan återupptas. Osäkerhet råder om när årsmötet 2021 kan hållas och i vilken form.