Kommunal Pensionärsrådet

oktober 2021

Kommunala Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan Kommunen och Pensionärsorganisationerna

Kommunala Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan Kommunen och Pensionärsorganisationerna och Kerstin Meuller och Ingegärd Nordenberg är avdelningens ordinarie ledamöter.
I pensionärsrådet behandlas de ärenden som är på väg till beslut och allmän information till organisationerna beträffande äldrefrågor. Antal sammanträden är ca. 4 per år.
Det senaste protokollet från 2021-09-17 kan du läsa här:

Protokoll KPR 2021-10-12

Länk till enkät : https://proesseab.proofx.se/Fo1Gj9FPRPr9RaRpJCTYvG/