Kommunal Pensionärsrådet

| 12 oktober 2021

Kommunala Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan Kommunen och Pensionärsorganisationerna

Kommunala Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan Kommunen och Pensionärsorganisationerna och Kerstin Meuller och Ingegärd Nordenberg är avdelningens ordinarie ledamöter.
I pensionärsrådet behandlas de ärenden som är på väg till beslut och allmän information till organisationerna beträffande äldrefrågor. Antal sammanträden är ca. 4 per år.
Det senaste protokollet från 2021-09-17 kan du läsa här:

Protokoll KPR 2021-10-12

Länk till enkät : https://proesseab.proofx.se/Fo1Gj9FPRPr9RaRpJCTYvG/