Seniordag 13 oktober

| 7 september 2022

En seniordag med föreläsningar och dialog genomförs den 13 oktober i Campus Laholm(Osbecksgtmnasiet)

Här är programmet för seniordagen 2022. Se länken nedan !

Seniordag 20221013