Årsmöte den 13 april 2022

| 19 april 2022

SKPF Seniorerna Avd 68 Luleå har hållit årsmöte i Pingstkyrkans lokal Gårdshuset den 13 april. Årsmötet samlade ett 70-tal medlemmar.

Avdelningens ordförande Staffan Ek hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat.

Patrik Ölund  inbjuden till årsmötet för att svara för musikalisk underhållning inleder. Patrik tar under sin musikaliska stund upp låtar av bl.a. Mikael Wiehe och Björn Afzelius. Som avslutning sjunger han en låt från Frank Sinatras musikaliska repertoar. Även några berättelser/historier utifrån hans musikaliska och privata liv hinner han med mellan låtarna. Såväl musiken som historierna uppskattades av de närvarande medlemmarna.

Carina Sammeli kommunalråd i Luleå hade inbjudits till årsmötet för att informera om aktuella frågor inom Luleå kommun. Carina inleder med information om den industriella utvecklingen inom kommunen som går för högtryck.

Industri- och bostadsbyggande är ett område som är mycket aktuellt. Industri och verkstäder, bostadsbolag och privatpersoner ansöker om byggnadslov och kommunen har också behov av bl.a. bostadsbyggande för äldreboenden, skolor och andra serviceinrättningar i kommunens alla delar. Utvecklingen inom nämnda områden medför att kommunens befolkning ökar och därför växer behoven.

Mötesdeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor till Carina varav några av frågorna berörde äldrefrågor men också frågor om en bra utemiljö i såväl stan som omkringliggande kommundelar.

Frågan om kommunens väghållning under vintertid var en fråga som också togs upp. Mötesdeltagarna efterlyste en bättre väghållning speciellt under vintertid. ”Det bör vara möjligt att personer med rullator och även rullstolsbundna kan komma fram på vägar” uttryckte en av mötesdeltagarna. Carina gav löfte om att ta upp frågan i berörd förvaltning.

Även Carina Sammelis närvaro och information blev mycket uppskattad av årsmötesdeltagarna.

Efter en kortare kaffepaus där medlemmarna bjöds på smörgåstårta och kaffe höll ordförande Staffan Ek en parentation över avlidna medlemmar.

Sedan var det dags för det formella årsmötet. Årsmötesförhandlingarna leddes av Karin Liljestrand, ordförande i SKPF Pensionärerna Avd 40 i Boden med Reidar Jönsson som sekreterare. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ekonomin är mycket god.

Staffan Ek fick förnyat förtroende som ordförande för föreningen under de kommande två åren. Omval för två år blev det för Inga-Britt Winsa. Kvar i styrelsen sedan tidigare är Reidar Jönsson, Ingrid Norberg och Åke Eriksson. Det blev några få nyval i kommittéer och ombudslistan.

Verksamheten under 2021 har tyvärr präglats av pandemin. De för verksamhetsåret planerade medlemsaktiviteterna kom att bli mycket begränsade på grund av detta. Detta avsåg såväl medlemsaktiviteter och mötesverksamhet.

Avslutningsvis hoppades ordföranden Staffan Ek att föreningen ska kunna återuppta sin verksamhet med olika medlemsaktiviteter under hösten.