Berättarkafé 2022-09-14

| 26 september 2022

SKPF Pensionärerna Luleås medlemmar samlades den 14 september för en föreläsning om Röda Korsets verksamhet. Ann-Helen Eriksson, verksamhetsutvecklare hos Röda Korset i Luleå berättade om verksamheten. Röda Korset finns i 192 länder och har c:a 120 000 medlemmar i Sverige. I Luleå arbetar 120 frivilliga personer i den omfattande verksamheten. I Södra Hamn Luleå har man sin mötesplats och second hand butik. Där arbetar några anställda och många frivilliga med att sortera och plocka fram de gåvor som man fått för försäljning. Förutom butiken är den en social mötesplats, där man kan ta sig en kopp kaffe och prata med andra besökare. Man har också Norrbottens enda första hjälpen grupp som har beredskap på evenemang som festivaler, konserter, idrottsevenemang och mässor. Besöksverksamhet bedrivs på häktets olika avdelningar i Luleå och på ungdomsanstalten. Språkträning bedrivs genom att hjälpa SFI-elever och även andra med extra träning i att använda och förstå svenska språket. Detta genom att få kontakt med svensktalande personer och i första hand prata om vanliga saker. Kanske få hjälp med en hemuppgift, läsa en bok eller tidning på lätt svenska och därigenom lära sig mer om det svenska samhället. Bland ytterligare verksamheter kan nämnas att det finns en sygrupp som träffas flera gånger i veckan för att sticka och sy tillsammans. Där tillverkar gruppen nya saker av material från second hand butiken. Den omfattande verksamheten behöver många frivilliga och fler att välkomna att hjälpa till. Föreläsningen var mycket uppskattad och många frågor ställdes.