Höstmöte 19 oktober 2022

| 24 oktober 2022

Juridiska frågor avhandlades med juristen Tomas Brännström

SKPF Pensionärerna Luleå har haft höstmöte den 19 oktober i Pingstkyrkans lokal. Höstmötet samlade ett 60-tal medlemmar.

Mötet inleddes med att inbjuden gäst juristen Tomas Brännström föreläste om arvsfrågor, testamente, framtidsfullmakt och andra juridiska frågor som berör äldre.

Han informerade speciellt om framtidsfullmakten. Framtidsfullmakten är en relativt ny stödform och är ett alternativ eller komplement till övriga stödformer som godmanskap och förvaltarskap.  En framtidsfullmakt blir giltig när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta tillvara sin rätt. Tanken är att det är fullmaktshavaren som ska avgöra när tidpunkten har inträtt. Det krävs ingen registrering för att fullmakten ska vara giltig. Det finns ingen myndighet som kan registrera en framtidsfullmakt.

Föreläsningen var mycket intressant och föranledde många frågor från medlemmarna.

Staffan Ek ordförande i avdelningen informerade sedan om planerade aktiviteter under 2023. Han efterlyste också om tips på aktiviteter från medlemmarna. Kassör Åke Eriksson presenterade styrelsens förslag till medlemsavgift och förslag till budget för 2023. Mötet beslutade enligt förslaget.

Under mötet underhöll vår egen sångkör med ett par höstsånger. Mötet avslutades med kaffe och lottdragning.