INSTÄLLDA medlemsaktiviteter resterande tid av 2020

juni 2020

Den pågående Coronapandemin har fått oanade konsekvenser. Hela världen påverkas och än kan ingen förutse ett slut. I mars 2020 beslutade styrelsen för SKPF avdelning 68 att ställa in samtliga planerade aktiviteter till och med sommaren 2020. Styrelsen befarar nu att Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Vår bedömning är att även om det kommer lättnader i de restriktioner som hälsomyndigheterna föreskriver kommer medlemmarna undvika delta i aktiviteter på grund av smittorisken. Styrelsen har därför beslutat att ställa in samtliga resterande aktiviteter under 2020.

Du som inbetalt deltagaravgift för någon medlemsaktivitet 2020.

Ett antal medlemmar har inbetalat deltagaravgifter för inställda aktiviteter 2020.

Om återbetalning av inbetalt belopp önskas kontakta kassören

Åke Eriksson 070- 6353068 

Om återbetalning inte önskas flyttas inbetalt belopp till år 2021 och kan användas för betalning av en kommande aktivitet.

Medlemsmötet 14 oktober 2020

Enligt vår årsplanering är ett medlemsmöte inplanerat den 14 oktober 2020. På grund av rådande osäkerhet kring Coronapandemin har styrelsen beslutat att även medlemsmötet den 14 oktober ställs in 

För att uppfylla de stadgeenliga reglerna om medlemsavgift och budget för 2021 föreslår styrelsen följande tillvägagångssätt: 

 oförändrad medlemsavgift d.v.s. totalt med Förbundsavgiften, Distriktsavgiften och Avdelningsavgift 180 kr för 2021.

 Styrelsen upprättar en budget för 2021 liknande den budget som fastställdes för 2020.

Om Du som medlem har synpunkter på ovanstående tillvägagångssätt betr. medlemsavgift och budget för år 2021 har vi önskemål att Du snarast återkopplar till:

Avdelningens ordförande Staffan Ek    070-5539172 eller till

Avdelningens kassör Åke Eriksson       070- 6353068 

Aktiviteter 2021

Enligt traditionen brukar vi informera om planerade aktiviteter på medlemsmöten. Den möjligheten finns inte då styrelsen nu beslutat att ställa in medlemsmötet den 14 oktober 2020.

Avdelningens aktivitetskommitté kommer efter sommaren påbörja planering av aktiviteter för 2021. Har Du förslag på lämplig aktivitet eller innehåll i någon föreläsning, kontakta någon av ledamöterna i aktivitetskommittén kommittén:

Elsa Bergdahl                          070 – 3225525

Lena Lundstedt                      070 – 6551703

Ingegerd Persson                   0920 – 98588

Birgitta Simbladh                  070 – 6278841

 

Med bästa sommarhälsningar från

Styrelsen i SKPF avdelning 68 – Luleå