Inställda medlemsaktiviteter under första halvåret 2020

mars 2020

INSTÄLLDA MEDLEMSAKTIVITETER

Som en följd av Coronavirusets härjningar har SKPF avdelning 68
beslutat att ställa in följande medlemsaktiviteter under våren/sommaren 2020.
* PALTLUNCH den 25 mars 2020
* ÖPPET HUS PÅ AVDELNINGSEXPEDITIONEN den 8 april 2020
* MEDLEMSMÖTE MED FÖRELÄSNING den 22 april 2020
* MEDLEMSRESA TILL IKEA VARUHUS I HAPARANDA den 6 maj 2020
* GRILL-SAMVARO I BODEN den 4 juni 2020 och
* SOMMARUTFLYKT TILL MARKBYGDENS WINDFARM den 16 JUNI 2020
Beträffande planerade medlemsaktiviteter under tidsperioden augusti till december 2020 återkommer vi senare med information på avdelningens hemsida
Du/Ni som redan betalt deltagaravgift till någon av ovanstående aktiviteter kommer att bli kontaktad av någon i gruppen ”Anmälningsmottagare”.
Ni kommer då att erbjudas möjlighet att överföra det inbetalda beloppet till annan aktivitet under 2020 eller om Ni så önskar återbetalning till bankkonto.
/ Styrelsen SKPF avdelning 68 – Luleå