SKPF Distrikt årsmöte den 21 april 2021

april 2021

SKPF-distriktets ordförande Per-Ulf Sandström inledde årsmötet med följande information:

Utifrån rådande situation med Coronapandemin har styrelsen för SKPF-distriktet Norrbotten beslutat att distriktets årsmöte 2020 ska genomföras digitalt med begränsat antal deltagare.

Styrelsen har bedömt det svårt att genomföra årsmötet med samtliga avdelningars representantskapsombud med 44 ombud från distriktets avdelningar samt 13 styrelseledamöter, 2 revisorer och representant för valberedningen

Med ovanstående som grund har styrelsens beslutat anledning härav har styrelsen i full enighet beslutat

att                 SKPF-distriktet Norrbotten genomför årsmötet 2021 digitalt via zoom

att                 respektive avdelning i distriktet representeras av 1 ombud

att                 varje ombud tilldelas antal röster utifrån det antal ordinarie ombud respektive avdelningen tilldelats enl. stadgarnas bestämmelser.

Efter ovanstående information vidtog årsmötesförhandlingarna enl. följande:

Vid årsmötet deltog 17 personer/representanter (ombud) från avdelningarna, ledamöterna i distriktsstyrelsen samt revisor och valberedningsrepresentant.

Sedvanliga årsmötesfrågor upptogs till behandling såsom:

 • Verksamhetsberättelse för 2020
 • Ekonomisk berättelse för 2020
 • Revisionsberättelsen för 2020
 • Revisorernas förslag om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

 Samtliga ovanstående punkter godkändes av årsmötet!                       

 I enlighet med gällande stadgar förrättades val till olika uppdrag inom SKPF-distrikt Norrbotten

Valberedningens förslag till de olika uppdragen antogs enhälligt av årsmötet enl. följande

Som kassör för SKPF-distriktet valdes Åke Eriksson avdelning 68

Till uppdrag som ledamöter i SKPF-distriktets styrelse valdes:                

 • Lisbeth Olsson avdelning 295 – Arvidsjaur
 • Lars Stålnacke avdelning 69 – Kiruna
 • Sirkka Niemi avdelning 74 – Haparanda
 • Maj-Lis Vidman avdelning 126 – Arvidsjaur (samtliga med mandattid 2 år)

Representant från avdelning 93 – Överkalix kunde inte tillsättas då berörd avdelning inte föreslagit någon ny representant till uppdraget.

Distriktsstyrelsen tilldelades uppdrag att i samråd med berörda avdelningar välja in ledamot till den vakanta styrelseplatsen.

Till uppdrag som ersättare för styrelsen ordinarie ledamöter (mandattid 1 år) utsågs:

 • Marianne Selberg avdelning 40 – Boden
 • Arja Kiviniemi avdelning 67 – Piteå
 • Ingrid Norberg avdelning 68 – Luleå
 • Bo Goding avdelning 70 – Kalix
 • Asta Wallfur avdelning 84 – Gällivare
 • Östen Lejon avdelning 121 – Övertorneå
 • Reidar Jönsson avdelning 68 – Luleå
 • Hjördis Preiman avdelning 74 – Haparanda
 • Dick Holmström avdelning 126 – Arvidsjaur
 • Lisa Forslund avdelning 220 – Boden
 • Elisabeth Backman avdelning 295 – Arvidsjaur

Vakant ersättarplats föreligger för avdelningarna 93 Överkalix.

Årsmötet tilldelade Distriktsstyrelsen uppdrag att i samråd med berörd avdelning välja in ledamot till den vakanta ersättarplatsen.

Som ordinarie revisor för SKPF-distriktet  utsågs

Inga-Lena Berglund avdelning 68 – Luleå

Som ersättare för ordinarie revisorer i SKPF-distriktet (mandattid av 1 år) utsågs

 • Lars Wäppling avdelning 40 – Boden och
 • Håkan Nilsson avdelning 220 – Boden

Val förrättades av 3 ordinarie ledamöter till SKPF-distriktets valberedning/arvodeskommitté (mandattid 1 år) Utifrån förslag från årsmötesdeltagarna utsågs till uppdraget:

 • Lars Wäppling avdelning 40 – Boden (tillika sammankallande)
 • Per-Gösta Andersson avdelning 93 – Överkalix
 • Kjell Mikko avdelning 68 – Luleå

Ersättare till valberedningen

Inga kandidatförslag lämnades från årsmötesdeltagarna.

Årsmötet beslutade att distriktets avdelningar tillsammans med distriktet styrelse arbetar för att få fram ersättare till valberedningen som kan utses på distriktets höstmöte 2021

 Avtackningar

De uppdragstagare som under verksamhetsåret avgått från sina uppdrag kommer att avtackas vid ett  fysiskt möte, troligen vid höstmötet 2021.

 Mötets avslutande

SKPF-distriktets ordförande Per-Ulf Sandström tackade presidiet för ett väl utfört arbete med att leda årsmötesförhandlingarna samt tack till ombud och övriga mötesdeltagare och för visat intresse och avslutade mötet.

 Kort rapport från förbundet

Per-Ulf meddelade att SKPF-avdelningarna och SKPF-distriktens årsmöte skall hållas senast den 30 juni 2021.

Kongressen kommer att hålla fysiskt den 21–22 september 2021. Förbundet har utsett arbetsgrupper bland annat för MSB och medlemsvärvning.

Folder för medlemsvärvning av kommunals medlemmar (nya pensionärer) och övriga kommer att skickas ut snarast möjligt.