SKPF Pensionärerna Luleå har hållit årsmöte den 14 februari 2023

| 18 februari 2023

SKPF Seniorerna Avdelning 68 Luleå har hållit årsmöte i Pingstkyrkans lokal Gårdshuset den 14 februari. Årsmötet samlade ett 50-tal medlemmar. Avdelningens ordförande Staffan Ek hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

Till årsmötet var livscoachen och körledaren Britt Nilsson Wyöni inbjuden och hon fick också inleda årsmötet. Hon underhöll oss med både tal, sång och musik. Medlemmarna blev också aktiverade med lite gymnastik. Inslaget var mycket uppskattat av våra medlemmar.

Efter en kortare kaffepaus där medlemmarna bjöds på smörgåstårta och kaffe höll ordförande Staffan Ek en parentation över avlidna medlemmar.

Sedan var det dags för det formella årsmötet. Årsmötesförhandlingarna leddes av Staffan Ek med Reidar Jönsson som sekreterare. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ekonomin är mycket god.

Åke Eriksson fick förnyat förtroende som kassör för föreningen under de kommande två åren. Omval för två år blev det för Ingrid Norberg och Reidar Jönsson. Kvar i styrelsen sedan tidigare är Staffan Ek och Inga-Britt Winsa. Suppleanter är Kjell Mikko, Raija Englund, Elsa Bergdahl och Inez Thomasson-Olofsson.  Revisorer är Inga-Lena Berglund och Yvonne Aronson.  Det blev några få nyval i kommittéer och ombudslistan

Verksamheten under 2022 har påverkats kraftigt av pandemin. Under årets fyra månader kunde inga aktiviteter genomföras. Årsmötet hölls kraftigt försenat den 13 april. Den första aktivitet som kunde genomföras var en utflykt till Boden där vi tillsammans med avdelning 40 i Boden grillade korv uppe på Pagla skidstadion.

Under andra halvåret kom verksamheten igång i full skala med god uppslutning på de aktiviteter som genomfördes. Föreningen anordnade en sommarutflykt till Tornedalen, resa till IKEA, surströmmingsfest, öppet hus, berättarkafé med information om Röda Korset. Under ett höstmöte informerade juristen Thomas Brännström om arvsfrågor, testamente och framtidsfullmakt. Verksamhetsåret avslutades med den sedvanliga julgröten. Vår sångkör Akvileja har vid ett flertal tillfällen underhållit på äldreboenden och andra arrangemang.

Mötet avslutades med den sedvanliga lotteridragningen.