Avd. 24 Lund

juni 2020

Ny ordförande för avd.24 Lund Staffanstorp Kävlinge är Marianne Ek

F.d. ordförande Bengt Lundholm har lämnat över till Marianne Ek som nu är vår ordförande.