Medlemsmöte 2016-09-19

september 2019

Besök från Gatu- och Parkenheten, Verksamhetsplan och Budget

Vi hade bjudit in Lisa Norberg från Gatu- och Parkenheten i Lycksele kommun.

Hon berättade för oss om hur vi ska få en grönare Lycksele. Kommunen har fått pengar för att jobba med detta i 2 år för att ”liva” upp parker, grönområden och gågatan.

Just nu jobbar man med att plantera näverhägg på gågatan samt sätta upp ledbelysning i lyktstolparna. Ett annat projektet är tomten Tjärhovet fanns som nu görs om till grönområde.

Det har gjorts en cykel- och gångbana fram till ICA Supermarket, samt breddat Hamngatan för husbilar och husvagnar ska kunna stå vid sidan av gatan.
Cykelpollare ställs också upp efter gågatan så man kan låsa fast cykeln där.

Gammplatsens parkeringsområde kommer att förses med belysning och sittplatser.

En ständig översyn görs av kommunens lekplatser och byter ut redskapen.

Gerdy Forsgren är SKPF:s representant i Kommunens Pensionärsråd ska imorgon medverka i rådet. Dr ska det tas upp om gång- och cykelbanor, Ombygnad Forsdala Skola och programmet för Funktionshindrade som nu ligger i remiss.

Viviann Lindgren föredrog förslaget för Verksamhetsplan och Budget för 2020 och mötet godkänd detta.

Nästa aktivitet besöket till Björngrottan i oktober är inställd.