Medlemsmöte 2018-11-12 Borgen MB Lycksele

november 2019

Tandvård

Tandhygienist Jane Nakitto  berättade hur viktigt det är att ta hand om sina tänder på ett mycket medrykande sätt det blev många skratt och kommentarer vid borden.  Personer som är födda på 70-talet har den bästa tandhälsan, då fanns tid att laga mat hemma, ta hand om barnens tandborsyning, bra förutsättning över huvud tagit  inte så mycket läsk och godis som det ser ut idag. det är bara för oss som är äldre att inse att mycket förändras i vår munhälsa. Detta kan bero på många orsaker Sjukdomar, Mediciner, försämrad motorik, mindre saliv mm. Detta gör det viktigt att ta hand om sig själv och hjälpa andra. Jane förespråkade Eltandborste, mellanrumsborstar samt flour sköljning som ett måste för att skydda sig bäst från att matrester stannar kvar och blir problem med tiden  ex. tandlossning. Tandvårdsbidraget ser ut som fölande :23-29 år 600 kr/år, 30-64 år  300 kr/år, 65 år och äldre 600 kr/år. Den 1/7 varje år tillgodoräknas vi det allmänna tandvårdsbidrag som kan max sparas i 2 år. Särskilt tandbidrag vid träff med tandhygienist för ex. putsa tänderna ska en doktor skriva intyg för att få ta del av detta som ger 600 kr i rabatt. Personer över 85 år, de som bor i särboende, funktionshindrade och vård och omsorgsboende har rätt till gratis tandvård men det gäller bara Nödvändig tandvård.  Detta bidrag kallas Gröna kort. På www.1177,se/Hitta-vard/jamfortandvård

Vi fikade och ordförande Viviann Lindgren berättade att pensionärsorganisationer är inbjudna till träff med kommun om införande av LOV- de vill ha synpunkter från oss. Fler på mötet vill att vi talar om att vi är intresserade av att det byggs fler alternativ för boende för äldre. I Lycksele bor Väldigt många ensamboende i villor!!

Gärdy Forsgren berättade från kommunens pensionärsråd att det kommer att  byggas bostäder på olika områden i kommun samt att villa tomter i älvsnära miljö kommer att säljas till hugade spekulanter.

Kassören Helen Lirell Forsberg berättade om nästa träff som blir jullunch på Restaurang 363 i Rusksele den 10 december, buss kommer att avgå från busstation 11,45, Lunchen  kl. 12,30