Hälsningar till alla SKPF pensionärer i Lysekil/Sotenäs Avd 117

februari 2021

Tyvärr lever vi fortfarande ledsamt nog under corona-pandemin.
SKPF:s styrelse uppmanar till att göra tillvaron så bra och trevlig som möjligt
tillsammans mellan er medlemmar.
Ni kan bilda grupper på 5-8 personer och genomföra olika former av aktiviteter.
T.ex Studiecirklar av olika slag, gemensamma promenader, trivselträffar/kafferep o.dyl.
Bara fantasin sätter gränser….!
Ring 070 699 88 71, så hjälper vi gärna med lämpliga lokaler där ni kan vara med behörigt pandemiavstånd.
OBS! TRÄFFAS BARA OM NI ÄR FRISKA OCH UTAN SJUKDOMSSYMTOM!
Vi måste alla vara rädda om varann!
Vi får hjälpas åt och göra vad vi kan för att skapamöjligheter till en livsviktig SOCIAL SAMVARO.

STYRELSEN