INSTÄLLT 8 MARS

mars 2021

Vi nödgas att ställa in vårt planerade ÅRSMÖTE den 8 MARS.
Pandemin har sitt grepp över oss så vi kan inte genomföra aktiviteter som detta just nu.
Ta väl hand om er!

Styrelsen