"STOL-YOGA" med MIA!

| 12 oktober 2022

SKPF pensionärerna avd. 117 Lysekil.

Nu har allt fallit på plats och Mia kör igång med Yogan för SKPF:s medlemmar.
Av utrymmesskäl skall vi nu vara i Lilla salen Lysekils Folkets Hus.
Mia är där  och tar emot er Tisdagen den 18 okt. kl. 14.00
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Vi samarbetar med ABF.