| 17 april 2023

Gällande 80 årsresan

Datumet för vår 80 årsresa har ej kommit med i utskicket som vi gjorde.

Datumet för vår 80 årsresa är 9/5-2023