Konferens Äldreomsorgen i Malmö

| 29 juni 2021

Konferensen rörande äldreomsorgen i Malmö har blivit uppskjuten ett flertal gånger beroende på pandemin. Nu verkar det som den kommer att genomföras i början av januari 2022. Professor Finnur Magnusson och fil.dr Åsa Alftberg från Malmö Universitet har tagit fram en enkät som riktar sig mot 65 plussare i Malmö. Avsikten är att resultatet av inkomna svar skall redovisas på konferensen. Det är bra om så många som möjligt deltager i enkäten. För att delta i enkäten klicka på länken nedan och följ instruktionerna

Inbjudan att delta i ett projekt