Skådebanan Skåne

| 14 mars 2022

Skådebanan i Södra regionen bedriver kulturverksamhet i hela Skåne. Skådebanan är en partipolitisk,religöst obundenoch ideell förening som har sin finansiering i huvudsak offentliga medel.

De övergripande målen för föreningen är att sprida upplysning om, samt väcka vidga och fördjupa intresset för scenkonst, bildkonst, litteratur och annan kulturell verksamhet.

Då vi i SKPF är medlemmar i Skådebanan finns det möjlighet för våra medlemmar att köpa biljetter till olika evenemang till ett billigare pris.

För ytterligare information kan ni besöka hemsidan: hej@skadebanan.se eller vid biljettköp tel:0761-696566  vill ni prata med någon på kontoret är telnr:0720-604590