SKPF AVD 120 MÖLNDAL

| 14 januari 2023

Vårens program 2023

VÅRENS PROGRAM 2023

 

Vi hoppas på en trevlig vår tillsammans.

Gå gärna in på våran hemsida SKPF Avd 120 Mölndal.

 

Ordf. Mona Berglund 0705-304276

Sekr. Ella-Maj Svensson 0739-966081

Kassör. Elsie Andersson 0707-325608

Ulla Berg 0738-366024

Ulla Hall 0707-521775

Britt Andreasson 0703-635591

Anita Sörensen 031-871017