Vårprogram 2021

januari 2021

Under rådande omständigheter är alla datum med reservation.
Gå in på vår hemsida SKPF AVD 120 Mölndal.
Där skriver vi information om våra aktiviteter om det händer något.

Välkomna till en trevlig vår tillsammans.

Styrelsen: Ordförande Mona Berglund Nilsson, Elsie Andersson, Majrid Kvick, Anita Sörensen, EllaMaj Svensson