Vårprogram 2022

januari 2022

Gå gärna in på våran hemsida, ändringar att skrivas där. SKPF AVD 120 MÖLNDAL

Styrelsen: ordf. Mona Berglund mobil 0705 304276

Sekr. Majrid Kvick mobil 0707 765149

Kassör. Elsie Andersson mobil 0707 325608

Ella Maj Svensson mobil 0739 966081

Anita Sörensen mobil 0706 001132

 

 

VI HOPPAS PÅ EN TRVLIG VÅR TILLSAMMANS.