SKPF uppmanar Socialdemokraterna att prioritera rättvisa pensioner

Pension | 5 november 2021

Alla måste få möjlighet till en pension som det går att leva på och inte bara överleva. Så är det inte idag. Pensionerna måste därför ha högsta prioritet de kommande åren. Det var SKPF Pensionärernas främsta krav inför Socialdemokraternas partikongress. Vi kräver bland annat ökade pensionsinbetalningar, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor, inte minst för de med tunga jobb i vård och omsorg.

Den allmänna pensionen ska garantera alla en tillräcklig och förutsägbar försörjning när de lämnar yrkeslivet. Så är det inte idag. Förändringar krävs för att både dagens pensionärer med låga pensioner och blivande pensionärer ska få mer pengar i plånboken. SKPF Pensionärerna kräver därför höjda pensionsinbetalningar till pensionssystemet.

Idag orkar inte alla jobba till pensionsåldern. Många tvingas ta ut sin pension i förtid. Det innebär en livsvarig lägre pension.

– Det måste finnas en annan lösning för dessa personer som inte orkar jobba fram till ens 65 år, säger Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna.

Arbetslivet måste också bli mer hållbart för alla, så att fler har möjlighet att välja sin pensionsavgång.

– Vi accepterar inte att pensionsåldern höjs förrän rejäla förbättringar har gjorts när det gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor. Pensionsåldershöjningarna måste därför sättas på paus fram tills detta är fixat. Det krävs för att vi ska få mer rättvisa pensioner, avslutar Liza di Paolo-Sandberg.

Våra krav:

  • Att pensionsavgiften höjs från dagens 17,21 till 18,5 procent
  • Att inbetalningar som avser pensionen också tillkommer pensionssystemet
  • Att man ser över hur grundskyddet vid högre inkomstpension kan behållas
  • Att en total helhetsöversyn av pensionssystemet görs
  • Att en ventil införs för de utslitna