Spännande samtal under Almedalsveckan

Äldrepolitik | 7 juni 2018

SKPF Pensionärerna deltar tillsammans med PRO, SPF och News55 i årets politikervecka i Almedalen på Gotland (1–8 juli). Under veckan kommer förbundet bland annat att hålla tre egna seminarier. Välkommen att besöka oss i Visby!


Tjänstepension – hot eller möjlighet?
Tid: 2/7 2018 11:00–11:50
Plats: Äldreforum

Tjänstpensionens del av den framtida pensionen ökar i takt med att den allmänna pensionen sviker. Vad får det för konsekvenser för våra pensioner? Är det önskvärt att en allt större del av vår framtida pension grundar sig på förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Vad får den förändrade maktbalansen i pensionssystemet för konsekvenser för våra pensioner när tjänstepensionsavtalen börjar glida isär?

På scenen: Representanter från Kommunal, Alecta och SKPF Pensionärerna


Offras kvinnorna när det sparas i vården?
Tid: 5/7 2018 10:00–11:00
Plats: Äldreforum

Kvinnor dominerar i antal i alla tre berörda grupper inom vård och omsorg: omsorgsbehövande äldre, anhöriga omsorgsgivare och anställda inom äldreomsorgen. De påverkas särskilt av äldreomsorgens åtstramningar och organisatoriska förändringar. Och effekterna är dålig hälsa, låg lön och låg pension.

På scenen: Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Socialhögskolan Stockholms universitet, Eleonor Wikman, SKPF Pensionärerna


Borde rika gå i pension senare?
Tid: 5/7 2018 15:00–15:50
Plats: Äldreforum

Medellivslängden är ojämlikt fördelad i Sverige. Det gör att en höjd pensionsålder får radikalt olika innebörd för olika personer. Markus Jäntti, professor i nationalekonomi, menar att eftersom det skiljer flera år i förväntad medellivslängd mellan fattiga och rika, kanske pensionsåldern borde vara olika beroende på inkomst.

På scenen: Markus Jäntti, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, Berit Bölander, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna