INSTÄLLT MÖTE - MEDLEMSMÖTE 18 JANUARI

januari 2022

Den ökande smittspridningen, med nya restriktioner som följd, tvingar oss återigen att ställa in planerad verksamhet. Vi ber att få återkomma så snart det blir möjligt för oss att genomföra mötet.