Årsmöte med förhinder

augusti 2021

Pandemin har satt många käppar i hjulet för oss och vår verksamhet. Efter att flera gånger tvingats skjuta upp årsmötet 2021, genomfördes det den onsdagen den 9 juni i Folkets hus, Nynäshamn. Även om mötesdeltagarna placerades var och en vid eget bord och med gott avstånd till övriga deltagare så kunde vi ändå mötas fysiskt. Det var efterlängtat och alltför länge sedan.

Avgående avdelningsordförande Solveig Karlsson höll i mötet som i väsentliga delar inte liknade de årsmöten vi är vana vid, då samtliga styrelsemedlemmar ställt sina platser till förfogande. Inga nomineringar hade inkommit och inga val förrättades. I övrigt genomfördes mötet enligt stadgarna. Verksamhetsberättelse 2020 med bokslut godkändes av mötet och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Distriktsstyrelsen har beslutat tillsätta en interimistisk styrelse fram till årsmötet 2022. Styrelsen bestående av ordförande Gunilla Wästersjö Michailidis, kassör Benita Rosberg och ledamot Anna-Lisa Larsson, presenterades av Benita Rosberg som också redogjorde för den förestående omorganisation som förhoppningsvis ska ge avdelningen bättre förutsättningar för forsatt verksamhet.

Efter avslutade förhandlingar avtackades sedvanligt, både från distrikt och avdelning, den avgående styrelsen Solveig Karlsson, Anna-Lisa Larsson, Ingrid Johansson och Anders Strömberg. Stort tack för era insatser och lycka till i framtiden.

Mötet avslutades med kaffe, goda smörgåsar, en kaka och sist men inte minst trevlig samvaro.

Tack till alla deltagare och på återseende.

Gunilla Wästersjö Michailidis