INSTÄLLDA AKTIVITETER

januari 2022

Under hösten 2021, med lättnader i restriktionerna för sammankomster, planerades febrilt för aktiviteter under våren 2022. Nu har vi i januari 2022 tvingats inse att vi är tillbaka på ruta ett och måste ställa in eller senarelägga vårens planerade verksamhet till följd av nya restriktioner.

MEDLEMSMÖTE I NYA AVD. 119 Haninge-Nynäshamn

Det planerade välkomst- och informationsmötet den 18 januari 2022 i Folkets Hus, Nynäshamn har ställts in och senareläggs. De medlemmar som anmält sig till mötet har kontaktats och kommer att informeras personligen om nytt datum så snart omständigheterna medger.

Nytt datum för mötet kommer att aviseras på vår hemsida www.skpf/nynashamnavd119 och i Nynäshamnsposten under föreningsnytt.

Med anledning av att mötet flyttas fram har vi möjlighet att ta emot ytterligare anmälningar och förlänger därför anmälningstiden fram till den 28 februari. Anmälan till mötet kan göras per e-post till: nynashamn.avd119@skpf.se , på telefon 073-755 04 63 måndagar kl. 10.00-12.00 eller med post till SKPF Avdelning 119, Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn

Mötet inleds med gemensam lunch och fortsätter sedan med information om framtiden.

Obs! Ange i anmälan ditt medlems- eller personnummer samt telefonnummer vi kan nå dig på.

Senast den 28 februari måste din anmälan vara oss tillhanda.

VÄLKOMNA!

 

Månadsträffen på Jannis Café den 22 februari är inställd.

Om nu gällande restriktioner förändras senare under våren kommer övriga månadsträffar att genomföras som planerat.