KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 – Nytt datum

januari 2022

Tisdagen den 10 maj 2022 håller SKPF Avd. 119 Haninge-Nynäshamn sitt fösta årsmöte.

Ur dagordningen:

 • Verksamhetsberättelse 2021 och Bokslut 2021
 • Revisorernas berättelse samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
 • Val till styrelsen
 • Val av revisorer
 • Val av representantskapsledamöter
 • Val av valberedning att verka fram till årsmötet 2023

   

  Mötet avslutas med något ätbart och underhållning.

   

  Anmälan till mötet kan göras redan nu under telefontid måndagar kl 10.00-12.00 på tfn 073-755 04 63 samt med e-post till: stockhom.avd119@skpf.se

  Anmälan till årsmötet måste vara oss tillhanda senast den 25 april.

VI EFTERLYSER NOMINERINGAR TILL STYRELSEN

Som alla säkert vet vid det här laget leds avdelning 119 för närvarande av en interimistisk/tillfällig styrelse men det är vår förhoppning att vi vid årsmötet skall kunna lämna över till en stadgeenligt av medlemmarna vald styrelse.

Vi behöver nomineringar till följande uppdrag.

Styrelseledamöter:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Ordinarie styrelseledamot
 • Suppleant

Styrelsens ordförande och kassör väljs separat och måste därför nomineras specifikt för dessa uppdrag.

Minsta möjliga styrelse måste bestå av ordförande, kassör, 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant.

Valberedning:

3 ordinarie varav en sammankallande samt 1 suppleant

Samma person kan nomineras till flera poster men givetvis bara väljas till ett uppdrag.

De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 119 Haninge-Nynäshamn och tillfrågade om uppdraget. Valberedningen behöver namn och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till vilket/vilka uppdrag de nominerats. Nomineringarna skickas i slutet kuvert märkt Valberedningen till: SKPF Avdelning 119 (Valberedningen), Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn

Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast den 11 april. Vi accepterar även nomineringar per e-post: nynashamn.avd119@skpf.se

Vi har möjlighet att till styrelsen adjungera medlemmar som är intresserade av ett eventuellt framtida styrelseuppdrag. Det är den bästa möjligheten att pröva ett styrelseuppdrag, ta del av vad som krävs och sätta sig in i arbetsuppgifterna innan man tillträder uppdraget.

Är du intresserad av pröva på ett framtida styrelseuppdrag eller kanske bara vill hjälpa den framtida styrelsen med vissa arbetsuppgifter så kontakta oss på tfn 073-755 04 63 en måndag mellan 10.00-11.00 eller skicka ett e-postmeddelande till: nynashamn.avd119@skpf.se

VI SER FRAM EMOT ERA NOMINERINGAR OCH STYRELSEN VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE!

Interimsstyrelsen Gunilla Wästersjö Michailidis, Benita Rosberg och Anna-Lisa Larsson