KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE I NYNÄSHAMN

mars 2022

Den 31 mars 2022 kl. 12.00 i Folkets Hus, Nynäshamn Äntligen har vi funnit ett nytt datum för det inställda mötet den 18 januari.

Med anledning av att vi från årsskiftet gått in i en ny organisation och blivit Avdelning 119 Haninge-Nynäshamn kallar vi till ett välkomst- och informationsmöte. Mötet inleds med gemensam måltid i Folkets Hus restaurang kl. 12.00 och fortsätter sedan i konferenslokal Sundet med information om framtiden.

VÄLKOMNA!

Anmälan till mötet kan göras per e-post till: nynashamn.avd119@skpf.se , på telefon 073-755 04 63 måndagar kl. 10.00-12.00 eller med post till SKPF Avdelning 119, Stadshusplatsen 3, 149 30 Nynäshamn

Obs! Ange i anmälan ditt medlems- eller personnummer samt telefonnummer vi kan nå dig på.

Anmälan dig snarast!