Ny styrelse för avdelning 119 Nynäshamn

augusti 2021

Interimistisk (tillfällig) styrelse fram till årsmötet 2022

Gunilla Wästersjö Michailidis, ordförande, är utlånad från avdelning 2 och har arbetat i föreningen under 7 år, Benita Rosberg, kassör, är utlånad från avdelning 2 där hon också innehar kassörsuppdraget och Anna-Lisa Larsson, ledamot, känner ni säkert alla sedan länge då hon tidigare varit kassör i avdelningen. Tillsammans utgör vi den av distriktsstyrelsen utsedda interimistiska (tillfälliga) styrelse som skall leda verksamheten i avdelning 119 fram till årsmötet 2022.

Vi skall göra vårt allra bästa för att lotsa avdelningen genom den förestående omorganisationen men vårt absolut främsta uppdrag under tiden fram till årsmötet 2022 är att rekrytera nya ledamöter till styrelsen så att årsmötet i stadgeenlig ordning kan välja avdelningsstyrelse. Det är en utmaning och vi behöver er hjälp om vi skall lyckas med det uppdraget. Vi har möjlighet att till styrelsen adjungera medlemmar som är intresserade av ett eventuellt framtida styrelseuppdrag. Det är den bästa möjligheten att pröva ett styrelseuppdrag, ta del av vad som krävs och sätta sig in i arbetsuppgifterna innan man tillträder uppdraget. Det är naturligtvis sant att tiden fram till årsmötet är knapp, om man ska ha en helt ny, oerfaren men ”flygfärdig” styrelse på plats då, men vi har utbildningar till vår hjälp och ett helt distrikts samlade kompetens och erfarenhet att luta oss mot.

Är du intresserad av pröva på ett framtida styrelseuppdrag eller känner du någon du tycker vi skall kontakta så ring oss på tfn 073-755 04 63 en måndag mellan 10.00-11.00 eller skicka ett e-postmeddelande till nynashamn.avd119@skpf.se Tillsammans kan vi klara det här.

Gunilla, Benita och Anna-Lisa

Foto Fr v. i bild Benita Rosberg, Gunilla Wästersjö Michailidis och Anna-Lisa Larsson.