Så här hanterar vi restriktionerna i samband med pandemin

januari 2022

En ny våg av den pågående pandemin har förändrat förutsättningarna för våra aktiviteter.

Vi följer noga utfärdade restriktioner och folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer givetvis i vår verksamhet att tillämpa de vid varje tillfälle gällande restriktionerna.

I nuläge innebär detta att vi tvingas ställa in eller senarelägga de flesta hitintills planerade aktiviteterna under våren 2022 men arbetar vidare för att hitta alternativa aktiviteter som med kort varsel kan genomföras så snart restriktionerna lättnar. Alternativa aktiviteter som inte kräver lång framförhållning och som kan ställas in utan stora kostnader för föreningen. Tyvärr kan vi, för att få ut inbjudan till dessa aktiviteter, inte enbart förlita oss på vår tidning SKPF Veteranerna utan kommer även att använda oss av vår Hemsida www.skpf/nynashamnavd119 och annonsera i Nynäshamnsposten under föreningsnytt. Som alltid är vi öppna för förslag från våra medlemmar.

Vid större sammankomster måste vi reservera oss för att vi kanske måste kontrollera att deltagarna kan uppvisa giltigt vaccinations-/covidbevis. Detsamma gäller även för aktiviteter som inkluderar t.ex. restaurangbesök även om vår grupp är liten.

Kontakta oss per telefon om du är osäker på vad som gäller vid den tidpunkt då du önskar delta i någon av våra aktiviteter.

Interimsstyrelsen

Gunilla Wästersjö Michailidis, Benita Rosberg och Anna-Lisa Larsson