Viktigt att få upp äldrefrågorna på agendan

Under maj månad har flera avdelningar och distrikt firat jubileum både 70 och 80 år. Det har varit fantastiskt kul att få vara med och fira, och tänk så mycket av sin fritid som våra medlemmar har lagt ner under alla år för att SKPF-föreningarna ska leva vidare. Det är beundransvärt och en styrka för oss som medlemmar att ha en sådan organisation.

Det är val i höst och det är mer ovisst än vanligt. Frågan är vilka partier som kommer in i riksdagen. För oss som pensionärsförbund är det viktigt att äldrefrågorna kommer högt upp på dagordningen. Hittills har inget parti nämnt något speciellt om våra frågor.

Var fjärde väljare över 65
Det finns 2,5 miljoner väljare över 65 i höstens val – var fjärde väljare. Samtidigt finns det i dagens riksdag inte 25 procent ledamöter som är över 65 år, utan 2,5 procent.
Det är en rejäl underrepresentation, den kan vara en del av förklaringen till det svaga intresset för äldrefrågorna.

Här har SKPF Pensionärerna och de övriga pensionärsförbunden ett stort ansvar att få våra medlemmar att gå och rösta. Med tanke på att vi är drygt 830 000 medlemmar tillsammans, borde det bli fler riksdagsledamöter som är pensionärer. De kan våra frågor och har erfarenhet av hur det är att leva som pensionär.

Ett gott samarbete
Vi har ett samarbete i pensionärsorganisationerna kring mötesplatsen Äldreforum under politikerveckan i Almedalen i början av juli. Där kommer vi att presentera en gemensam programförklaring. SKPF Pensionärerna kommer att ha seminarier om tjänstepensionerna, vård och omsorg och ojämställdhet.

Det är en styrka för oss alla att vi har ett samarbete i pensionärsorganisationerna. Vi är så många medlemmar som tillsammans driver äldrefrågorna och vårt gemensamma mål att ha ett gott och bra liv som pensionär.

Berit Bölander
Förbundsordförande i SKPF Pensionärerna
Juni 2018