Nu påbörjas kongressarbetet

Vi har firat vårt 70-årsjubileum i april månad med en medlemsresa till Åland. Nästan 1100 deltagare från våra distrikt och avdelningar deltog i firandet med trivsamt program och underhållning.

När SKPF Pensionärerna bildades 1949 fanns det bara ett fåtal avdelningar i landet och organisationen behövde bli starkare för att kunna driva äldrefrågorna ur de pensionerade kommunalarnas perspektiv. Vi har idag cirka 170 000 medlemmar, 22 distrikt med 145 avdelningar och vår medlemsutveckling är stabil. Det är positivt för oss att ha en uppåtgående trend och vi fortsätter vårt arbete med medlemsvärvning för att bli ett ännu starkare förbund.

I dagarna har SKPF Pensionärernas bostadspolitiska kommitté tagit fram ett bostadspolitiskt program, ”Vi måste ha råd att bo”. Många kommuner i Sverige har brist på bostäder. Det byggs för lite och där det byggs är hyrorna för höga för att pensionärer ska ha råd att bo i dem. Vårt krav är att kommunerna måste satsa på bostäder för äldre, för att få igång byggandet, att informera om vilka bostäder som finns i kommunen och framförallt bygga bostäder som pensionärer har råd att bo i. I vårt handlingsprogram 2017-2020 står det: ”Att bo i en bra och funktionell bostad som man har råd med borde vara en rättighet för alla äldre”.

Nästa år har vi vår 23:e kongress och planeringsarbetet för den har påbörjats. Ni kan läsa mer om kongressarbetet HÄR.

Berit Bölander, förbundsordförande i SKPF Pensionärerna