Tack för de här 12 åren som förtroendevald!

Sommaren har går fort och det är dags att samla sig, för att komma igång med verksamheten. Den sköna värmen håller fortfarande i sig och den får gärna stanna ett tag till. Tids nog kommer höst och vinter och då är det skönt att tänka tillbaka på en skön sommar.

Det här blir min sista ledare som jag skriver som förbundsordförande. Vi har kongress i september och då ska en ny förbundsledning väljas. Jag har haft förmånen att ha haft förtroendet som ordförande i fem år. Det har varit en lärorik tid fylld med blandade uppgifter. Ansvarsfullt, roligt och spännande. Många intressanta möten med medlemmar, olika organisationer och politiker.

Sammanslagningen med SPRF var också en viktig del för oss som organisation. SPRF tog initiativ till en sammanslagning som vi i SKPF Pensionärerna svarade ja till. Det betydde att vi fick cirka 15 000 medlemmar till. Vi tog också beslut om att det skulle bli en ”mjuk” övergång för både SPRF och oss. Det var ett klokt beslut, övergången skulle få ta den tid som behövdes för att ordna både organisatoriska som praktiska frågor. Med facit i hand kan vi nu säga att det har gått bra.

Jag har också i mitt uppdrag fått resa över hela landet och fått förmånen att vara med på möten och olika aktiviteter. Det har varit mycket stimulerande och utvecklande samtidigt som jag hoppas att det varit positivt för vår verksamhet som pensionärsförbund. Vi är ett förbund med en verksamhet som utvecklas och som har bra och duktiga medarbetare som jobbar i organisationen. Det finns dessutom många pensionärer i vårt avlånga land som inte tillhör någon pensionärsorganisation. Det är en bra utgångspunkt för att vi ska växa som organisation och få fler medlemmar.

Vi har anställt en ny kanslichef på förbundskontoret. Vi hälsar Peter Andersson välkommen till SKPF Pensionärerna! Samtidigt vill jag tacka Per Lundström för gott samarbete och önska lycka till på det nya arbetet. För min del är det också dags att tacka för mig och de år som jag varit förtroendevald i SKPF Pensionärerna. Det blev sammanlagt 12 år. Det har under de här åren blivit många trevliga möten, brev, telefonsamtal och e-post. Det har blivit många glada minnen och goda skratt som har berikat mitt liv.

Nu önskar jag SKPF Pensionärerna och alla förtroendevalda en bra framtid som gör ett bra pensionärsförbund ännu bättre!