Bygg så att äldre har råd att bo!

Sverige har nu efter drygt fyra månaders väntan fått en regering. Jag måste säga att det är ofattbart att vi har varit utan en sådan lång tid. Många beslut har skjutits upp, myndigheter har väntat på beslut och mycket annat har släpat efter på grund av detta. Det kommer nog att märkas. Men allt brukar lösa sig med tiden.

Ministrarna har kommit på plats, några har varit med tidigare och några är nya. Annika Strandhäll (S) har socialförsäkringsfrågor och Lena Hallengren (S) är ny socialminister. Båda ministrarna känner till äldrefrågorna, vilket är en fördel för oss pensionärsorganisationer. Vi kommer att fortsätta dialogen med dem.

När det gäller bostadspolitiska frågor har Per Bolund, Miljöpartiet, fått det ansvaret. Honom ska vi också uppvakta för att presentera bostadsfrågan för äldre utifrån SKPF Pensionärernas synvinkel. Där finns det mycket att göra. Det byggs alldeles för få bostäder anpassade för äldre. Det måste också byggas bostäder som pensionärer har råd att bo i.

”Koll på läkemedel” är ett projekt som pågått i tio år. Det startades av PRO, SPF Seniorerna och Apoteket AB och syftar till att förbättra äldres läkemedelsbehandling. SKPF Pensionärerna kom med i projektet 2018. Under projekttiden har medlemmar i de tre pensionärsorganisationerna fått stöd så att de har kompetens att ta medansvar för sin läkemedelsbehandling, sprida kunskap och påverka kommuner, regioner och såväl medicinska som farmaceutiska professioner så att bristerna i äldres läkemedelsbehandling synliggörs och åtgärdas. Projektet fortsätter vidare och det görs en ansökan till Socialdepartementet för att driva och utveckla arbetet med en förbättrad läkemedelsbehandling ute i landet.

Halkolyckor är aktuellt den här årstiden. Många benbrott blir det och för att skydda sig behövs stadiga skor och broddar. Många kommuner delar ut broddar gratis till sina pensionärer. Bra initiativ.
Jag säger bara det, gå försiktigt!

Februari, 2019