Förbundsstyrelse

Berit Bölander
Förbundsordförande
berit.bolander@skpf.se

Liza DiPaolo Sandberg
Vice förbundsordförande
liza

Karin Liljestrand
Förbundssekreterare
karin.liljestrand@skpf.se

Lars-Inge Larsson
Förbundskassör
lars-inge.larsson@skpf.se

mnbvmnbvmnv