Julbord med Lucia Bollagården 2018-12-13

januari 2019

Här kommer ett reportage samt bilder från julbordet med SKPF Pensionärerna avd 73- Vi var 55 personer som var samlade till ett litet julbord med Lucia med tärnor och tomtenissar som underhöll i 30 minuter under ledning av Anette Andersson. Efter detta dukades julbordet fram och hungrande gäster tog för sig av det framdukad bordet. Efter detta var det dags för dagens gästartist Erling Lundberg att underhålla med sång och musik. Dagen avslutades med lotteri dragning. Gästerna önskades sedan en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR.

Julgranen står klädd när gästerna kommer

Anne-Marie Sundberg kollar så allt finns med till julglöggen

Lucia tåget anländer

Lucia spelet kan börja.

Lucia med tärnor och tomte nissar tågar ut efter väl framfört jobb.

Gäster låter sig väl smaka va julbordet

2

3

4