Pensionssystemet måste reformeras

Vi har i dag ett underfinansierat pensionssystem som inte klarar av sin mest grundläggande uppgift: att försörja dagens pensionärer.

Dagens pensionssystem skapades utifrån ett antal antaganden. Några av dem var:

Att den så kallade ”bromsen” bara skulle slå till i undantagsfall.
Att premiepensionen skulle ge pensionärerna ett extra tillskott ovanpå inkomstpensionen.
Att medellivslängden skulle utvecklas långsamt.
Att lönerna snart skulle bli jämställda.

Samtliga av dessa antaganden var mycket viktiga för den politiska enigheten bakom pensionssystemet. Tyvärr blev inte ett anda av dessa antaganden verklighet:

Bromsen har utlösts flera gånger och pensionärernas inkomstökningar har på grund av detta i stort sett varit noll under många år. Samtidigt som lönearbetarnas inkomster har dragit ifrån.

Premiepensionen, som bara utgör en åttondel av den allmäna pensionen, har inte lyckats kompensera för bromsens effekter på inkomstpensionen. Om samma pengar som betalats in till premiepensionen i stället hade gått till inkomstpensionen, så hade den allmäna pensionen däremot varit i balans och bromsen hade inte behövt slå till över huvud taget.

Medellivslängden har, i synnerhet för de välbeställda i Sverige, ökat betydligt mer och snabbare än förutspått. Proportionen mellan andelen yrkesaktiva och andelen pensionärer är i dag radikalt annorlunda än vad systemet är byggt för. Aldrig förr har så många försörjts av så få.

Lönerna har inte blivit jämställda, vilket gör många kvinnor till fattigpensionärer.

Utvecklingen har alltså på punkt efter punkt sprungit ifrån pensionssystemet, som får allt svårare att klara av sin huvuduppgift: att försörja pensionärerna. Därför menar vi att det är dags att anpassa systemet till utvecklingen – och reformera det från grunden.

SKPF Pensionärerna arbetar bland annat för:
Ett reformerat pensionssystem.
Att pensionen ska beskattas lika som lön.
Att den så kallade ”bromsen” tas bort.
Att pensionerna ska utvecklas i enlighet med inkomstbasbeloppet.
Att premiepensionssystemet ska avskaffas.
Att taket för bostadstillägg ska höjas.
Att hela systemet görs mer lättbegripligt.