Rapporter

SKPF Pensionärerna har i samarbete med PRO och Tiden tagit fram en rapport om pensionerna för att bidra till en allmän och bred debatt om det svenska pensionssystemet. Vår förhoppning är att rapporten ska vara en ingång för politiker, organisationer och privatpersoner att komma med synpunkter på om och hur de vill förändra och förbättra det svenska pensionssystemet. I rapporten tar vi upp de problem som vi ser med det nuvarande systemet och vad vi anser måste göras åt pensionerna, både på kort och lång sikt.

Här kan du ladda ner rapporten.