Samarbeten

SKPF Pensionärerna har tillsammans med övriga pensionärsorganisationer samt Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten ett projekt inom ramen för samarbetet ”Gilla din ekonomi”. Projektet är en utbildningssatsning om privatekonomi som riktar sig till alla seniorer.

Här kan du läsa mer om ”Gilla din ekonomi”.