Aktiviteter som följer efter jubileet/sommarträffen.

| 5 juli 2024

Här kommer en prsentation av de aktiviteter som planerats för sensommaren, hösten och vintern -24.

Föreningsdagen 24 aug. på torget Piteå och Lomtjärn i Älvsbyn kl. 11.00 -14.00 på båda ställen.

Stadsvandring 12 sept. kl. 13.00. Start från ”Old Fellow” vid regn inställt. Ingen anmälan.

Vårt eget 30-årsjubileum 18 sept. kl.13.00. Framnäs Folkhögskola. Mat: två rättes middag, kaffe kaka dryck. Kostnad 200kr, medlem.

Betalning vid anmälan senast 13 aug. konto 8264 -4,63104255-3 Inger Sjöström 076 -7737068, helst sms, Inga Holmqvist 070-2026196, helst sms. Älvsbyborna anmälar sig till Arja Kiviniemi 070 – 2457641 helst sms. Marita J. 070 – 6729861. helst sms. Underhållning: Staffan och Lara-Åke. Överraskning.

Höstmöte 16 0kt.kl.13.00 på Kyrkcenter, Lunch ,Kaffe kaka Dryck, ur dagordning verksamhetsplan, budget, arvoden, och ersättningar, års-avdelningsavg, val, föreläsning. Anmälan senast 9 0kt. Birgitta Strand 070 – 5431275 helst sms. Marianne Muchow 070 – 5431275 helst sms. Icke medlem faktiska kostnaden.

Julmöte 27 nov.kl.13.00 på Kyrkcenter, Lunch, Kaffe kaka, Dryck. Ur dagordning inf. KPR.mm Underhållning. Anmälan: senast: 20 Nov. Inger Sjöström 076 -7737068. helst sms. Icke medlem faktiska kostnaden.

Kom doftfri.

Välkommen/styrelsen