Årsmötet den 2/3 omvandlades till medlemsmöte.

| 8 mars 2022

Ett formellt fel i kallelsen medförde att ett nytt årsmöte bestämdes till den 23/3 kl 1500. Se separat kallelse.

På grund av ett formellt fel i kallelsen till årsmötet inte godkännas. En medlem påpekade, helt riktigt, att kallelsen till årsmötet saknade ett antal punkter som ska finnas med i kallelsen.
Eftersom raden “ Kallelse till årsmötet skall ske …………….. och uttryckligen innehålla val av styrelse och revisorer samt frågan om ansvarsfrihet.

På grund av dessa fel omvandlades mötet till ett medlemsmöte.
Mötet beslutade att ordinarie årsmöte kommer att hållas den 23/3 kl 1500.

Gästen som annonserats, kommunalrådet Patrik Lundström, meddelade förhinder. I stället redovisade Inger Sjöström om föregående års sammanträden i KPR (Kommunala Pensions Rådet)

Mötet ajournerades för servering av en god lunch. Efter mat och kaffe delades förtjänsttecken till medlemmar som innehaft styrelseuppdrag under mer än 9 år. Sex personer fick var sin guldnål och en blombukett.

Sedan vidtog lottdragning och ett antal vinnare hämtade sina priser. Behållningen från lottförsäljningen 1360 kr + frivilliga bidrag på 100 kr skänks till hjälp för Ukrainas folk, efter beslut från mötet.
Mötet avslutades med påminnelsen att komma till det kommande årsmötet.

Styrelsen