Medlemsmöte 19/10 13.30 (OBS tiden) på LEMON TREE

| 9 oktober 2022

Välkomna till medlemsmöte på LEMON TREE vid den ovanliga tiden 13.30.

Ur dagordningen: ekonomi, motioner, val, arvoden, information.

Mat: lunch, Icke medlem 119:-

Anmälan till Birgitta Strand 070 -5431275, Inga Holmkvist 070-2026196.senast 16 oktober. Medtag paket till lotterier. Kom doftfri!

Styrelsen.

Vi gör en utställning av våra medlemmarnas alster. Ta gärna med er något ex. broderier, tenn trådsbroderi, måleri-konst mm.

Vid frågor ring Inga H .070 – 2026196.

BEHÖVER VI HEMBEREDSKAP/HJÄRT-LUNGRÄDDNING.

Alla SKPF- medlemmar är inbjuden till en eftermiddag med (MSB.) Vad behöver vi hemma när det händer något. Måndag 7 november kl.13.00 -16.00. på ”Ladan” information om Myndighet för samhällsskydd – beredskap Kurs i krisberedskap/hemkunskap, första hjälpen, Hjärt- Lungräddning (HLR)

Ingen kostnad eller anmälan. Vi bjuder på förtäring. Välkommen. Kom doftfri.

Styrelsen