Möten i höst

| 26 september 2023

Vi annonserar höstens 2 avslutande möten, den 11 oktober och 29 november som hålls på Framnäs folkhögskola. Båda inleds med lunch innan mötesförhandlingarna.

Höstmötet 11/10.

Lunch kl 12.30 fritt för medlemmar, icke medlemmar betalar lunchpriset 122kr.

På dagordningen finns bl.a. val av 1 ledamot i valberedningen, verksamhetsplan för 2024, budget, arvoden och ersättningar samt avdelningsavgift för kommande verksamhetsår. Information från kongressen och KPR.

Anmälan till Inger Sjöström 0767 73 70 68, helst med SMS, senast den 8/10.

(Anledningen till at vi önskar få SMS är att det blir lättare att veta vem som anmält sig så att vi inte missar någon ”på vägen” så att säga.)

 

 

Julmötet 29/11.

Lunch kl 12.30 fritt för medlemmar, pris för icke medlemmar kommer att meddelas senare då menyn har bokats.

På dagordningen står information från KPR m.m. undrhållning.

Underhållningen framförs av Ivar Johanssonpå dragspel och Göran Westergren på gitarr.

Anmälan till Marianne Muchow 070646 15 76 eller

Inga holmqvist 0702 02 61 96, helst med SMS.

Kom doftfri.

Medtag vinster till lotteri.

Välkomna till årets två avslutande möten.

Styrelsen.