Motioner till SKPFs kongress 2023.

| 29 augusti 2022

Motioner till kongressen.

Motioner måste lämnas till Marianne Muschow senast den 20/9 -22 så att hon kan lämna dem vidare till Lisbeth Olsson den 23/9 -22.