"Spontan träff" vid Tages Bro 15/6 kl 13.00.

| 8 juni 2022

Som rubriken säger.

Hemlig gäst.

Ta med fika och glatt humör (vid regn inställt)