Styrelsens planeringsdag

| 29 augusti 2022

Styrelsen för Avd 67/Klubb Älvsbyn har planeringsdag den 14/9.

Dagen inleds kl 0830 på Framnäs Folkhögskola. Alla som har uppdrag i avdelnigen kallas till mötet.