Årsmöte avd 257 Signalen

juni 2021

Avd 257 Signalen i Trelleborg hade årsmöte den 29 juni kl 15.00 på Akka  i Trelleborg.

Ett 20-tal medlemmar hade samlats till avd 257 sista årsmöte.

Mötet öppnades och dagordningen godkändes.

Val av ordförande till Årsmötet valdes Gullbritt Adolfsson från distrikt Skåne.

Val av sekreterare till Årsmötet valdes Gerty Persson.

Verksamhetsberättelse för år 2020-2021 godkändes av mötet.

Resultat och balansräkning godkändes.

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.

På grund av att Avd 257 inte får till någon styrelse var förslaget att avd 257 Signalen upplöses. Ett enhälligt beslut av mötesdeltagna godkände upplösningen.

Underlag för begäran om upplösning skickas härmed till förbundet för beslut.

Mötet avslutades.

Eftermiddagen avslutades med Kaffe och Kaka.