Distrikt Skånes Halvårsmöte

oktober 2019

Den 1 oktober höll SKPF Distrikt Skåne halvårsmöte på Medborgarhuset i Eslöv

Dagen började med att kaffe serverades från kl 09.30.

Kl 10.00 förklarade Distriktsordförande Bengt Lundholm halvårsmötet för öppnat.

Dagordningen godkändes. Det var 40 st som var röstberättigade.

Vice ordförande Karl-Erik Oredsson valdes till att leda mötet. Gunilla Laudon valdes till sekreterare för mötet.

Verksamhetsplanen år 2020 godkändes. Kassören Sven Svensson informerade om budgetförslaget för år 2020, som godkändes av mötet.

Studieorganisatör Gull-Britt Svensson informerade om vad som gäller när vi skall ha studier.

Försäkringsansvarig Bo Rhodin informerade från försäkringskommitténs möte.

Vice ordförande Karl-Erik Oredsson tackade för ett givande möte och önskade alla en fortsatt fin höst.

Ordförande Bengt Lundholm tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Efter en kort paus, hälsade Bengt Lundholm vår underhållare Ingrid Lundkvist välkommen.

Ingrid fyllde salen med sång och musik. En härlig mjuk och rogivande stämning

fick hon fram. Det blev en härlig avkoppling innan dagen avslutades med en god måltid.

 

Vid pennan

Karl-Erik