Cirkelledare utbildas i hjärt- och lungräddning

| 8 november 2021

HLR-utbildning

1  Instruktören Lena Lundman Westberg visar bröstkompressioner vid hjärt- och lungräddning.

De medlemmar i SKPF, Skellefteå, som leder olika aktiviteter och
studiecirklar, får utbildning i HLR / hjärt- och lungräddning / och i
handhavande av moderna automatiska hjärtstartare. En första
grupp med tio deltagare började i måndags utbildningen med att
en av Civilförsvarsförbundets riksinstruktörer, Lena Lundman Westberg,
Skellefteå, berättade och visade instruktiva bilder hur man bör agera om
en medvetslös person påträffas och där det kan handla om hjärtstopp
liksom hur man då påbörjar hjärt- och lungräddning.
Efter en kort kaffepaus fortsattes utbildningen med de praktiska
övningarna.

1  Här gäller det att blåsa upp dockan ….

1   … och här gäller det det att trycka hårt 30 gånger i följd.

För att träna bröstkompressioner och inblåsning mun-till-mun,
på en medvetslös person, användes speciella ”dockor”. Deltagarna fick
snart känna hur ansträngande det är att utföra 30 kompressioner i ganska
snabb takt, 2 inblåsningar, upprepa 30 kompressioner, o s v.
Utbildningspasset avslutades med praktisk genomgång av hur en modern
automatisk hjärtstartare fungerar och hur de ska hanteras.

Deltagarna var mycket nöjda med vad dagens utbildningspass gett och
framförde ett varmt tack till instruktören Lena.

Text Lars Norman Foto Lars Norman