Försök till telefonbedrägeri!

| 3 oktober 2022

Varning

Följande försök till telefonbedrägeri har rapporterats:

En av våra medlemmar har blivit uppring av en person som uppger sig heta – Jiggo eller Viggo.
Personen som uppger sig ringa för SKPF och är med i en grupp som arbetar med att minska avgifter
för äldre när det gäller sjukvård och tandvård.

Han ville att vår medlem skulle stötta detta med att sätta in pengar!

Samma telefonnummer har ringt vår medlem i 5 dagar på samma tid.
Då hon provat ringa det här telefonnumret har ingen svarat.
Samtalet kom från tel. nr 070-192 72 52 och den uppringande uppgav att det var Minitel AB.
Om man googlar på Minitel AB så är det en firma som säljer IP telefoni bl.a.

Kontakter med polisen enl.  följande:
De kan inte göra något i nu läget eftersom det inte är ett fullbordat bedrägeri
annat än att lägga in på deras informations kanaler om att en person som uppger
sig ringa för SKPF och är med i en grupp som arbetar med att minska avgifter för äldre
när det gäller sjukvård och tandvård.

Text SKPFpensionärerna avd 58